Voucher informatie

Een geschenkbon van “La Réserve” is een perfect geschenk voor elke gelegenheid!
Contacteer ons voor de verschillende mogelijkheden.
Na ontvangst van het te betalen bedrag wordt de cadeaubon per aangetekende zending opgestuurd.

Op de geschenkbon noteren we volgende informatie:
• De gelegenheid

• De inhoud
• Naam ontvanger
• Naam schenker
• De vervaldatum

Mail: info@la-reserve.be