Introductie

Wij hechten veel belang aan het vertrouwen dat u in ons stelt en willen dan ook nauwkeurig toezien op de bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarom zorgen we ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens steeds verloopt in overeenstemming met de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) of ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) van 25/05/2018.

Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacybeleid te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe en waarom we deze verzamelen, met wie we ze delen, hoe we ze beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijk?

De betrokken persoonsgegevens worden verwerkt door:

La Réserve Management nv
Elizabetlaan 160
8300 Knokke-Heist
BTW: BE0832.997.396

hierna steeds genoemd ‘LRM’.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De gegevens die wij verzamelen bestaan uit:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer, identiteitskaart, paspoort of rijbewijs)
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail)
 • Financiële gegevens (kredietkaartnummer voor reserveringen en transacties)
 • Uw aankomst- en vertrekdata
 • Uw voorkeuren en interesses m.b.t. tot uw verblijf
 • Uw vragen/opmerkingen m.b.t. uw verblijf
 • Uw marketing- en communicatievoorkeuren

Minderjarigen:

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie van personen onder de 18 jaar. Als ouder mag u niet toelaten dat uw kinderen persoonlijke informatie zonder uw toestemming indienen.

Gevoelige informatie:

Wij verzamelen geen gevoelige informatie zoals gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid.

Website (cookies):

Wat zijn cookies?

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar een browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan.

Welke soorten cookies gebruiken we op onze website www.la-reserve.be?

De cookies die wij gebruiken zijn veilig: zij hebben geen toegang tot persoonlijke informatie op uw computer en kunnen deze niet beschadigen of besmetten met virussen.

Wij raden u aan om cookies ingeschakeld te houden in uw browser om uw bezoek op onze website te verbeteren of te vergemakkelijken. Indien u dit liever niet wenst, kunt u de cookies permanent of tijdelijk uitschakelen via het optiebeheer van uw internetbrowser.

Functionele cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Google Analytics: Wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics zoals de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.

Website (sociale media):

De sociale netwerktoepassingen op onze website (Facebook, Twitter, Instagram) kunnen u in sommige gevallen identificeren, zelfs als u niet op de toepassingsknop heeft geklikt. Dit type knop kan een sociaal netwerk in staat stellen om uw browsegedrag op onze website bij te houden, simpelweg omdat uw account van het sociale netwerk is ingeschakeld op uw toestel (geopende sessie) terwijl u aan het browsen bent.

Wij raden aan dat u het beleid van deze sociale netwerken leest om vertrouwd te raken met hoe zij gebruikmaken van de browsegegevens die ze mogelijk verzamelen, met name met betrekking tot reclame. Dit beleid dient u specifiek in staat te stellen om keuzes te maken met betrekking tot deze sociale netwerken, met name door uw gebruikersaccount van deze netwerken te configureren.

WIFI netwerk:

Indien u gebruik maakt van ons WIFI netwerk in het hotel wordt het MAC-adres van uw toestel geregistreerd in ons systeem.

Camerabeelden:

LRM maakt gebruik van beeldopnames. De beelden zijn afkomstig van camera’s opgesteld in het hotel en worden gebruikt voor bewaking en toezicht. Het gebruik van deze camera’s is geregistreerd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit met referentie 1320667948623.

Hoe worden deze gegevens verzameld?

Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld bij verschillende gelegenheden:

Hotelactiviteiten

 • een kamer boeken
 • inchecken en betalen
 • eten/drinken in de bar of het restaurant van het hotel tijdens een verblijf
 • verzoeken, klachten en/of geschillen

 

Deelname aan marketingprogramma’s:

 • deelname aan klantentevredenheidsonderzoek
 • inschrijvingen op nieuwsbrieven
 • deelname aan online wedstrijden

overdracht van informatie van derde partijen:

 • booking sites, reisbureaus, evenementenbureaus, …

Internetactiviteiten:

 • online reserveringen
 • verbinding met onze website/sociale media

Waarom worden deze gegevens verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens zijn nodig om het contract dat wij met u hebben uit te voeren en te garanderen, alsook onze dienstverlening te personaliseren.

Daarnaast kunnen uw gegevens aangewend worden om u informatie te bezorgen over onze diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Camerabeelden worden gebruikt voor bewaking en toezicht.

Bovendien dienen wij te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen, zoals het opslaan van boekhoudkundige documenten of de verplichte registratie van MAC-adressen bij gebruik van het WIFI-netwerk.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

LRM kan uw persoonsgegevens als volgt delen:

Zakelijke partners:

Wij kunnen persoonlijke informatie delen met externe verleners van hoteldiensten zoals wellness faciliteiten, golfkarverhuur, taxi’s, restaurants, enz.

Leveranciers en dienstverleners:

In het kader van onze bedrijfsactiviteit kunnen wij gegevens aan leveranciers en dienstverleners verstrekken zoals aanbieders hotel management software; betalingsverwerkingsdiensten; internetproviders, IT-diensten, e-maildiensten, aanbieders van websitehosting en gegevensanalyses; aanbieders van camerabewakingssystemen; aanbieders boekhoudsoftware; fiscaal, financieel en juridische adviseurs, accountants of bedrijfsrevisoren; verzekeringsmakelaars en –maatschappijen.

Marketing:

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die LRM inschakelt om de direct marketing te kunnen uitvoeren.

Internetproviders:

LRM kan ook samenwerken met een beperkt aantal internetproviders om onze gasten internettoegang te bieden. Uw gebruik van de internetdienst in het hotel is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de externe internetprovider. U kunt deze voorwaarden en het beleid bekomen via de website van de internetprovider.

Koppelingen naar websites en diensten van derden:

Onze website kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, delen of bekendmaken van gegevens en informatie door deze derden. Als u informatie verschaft op en gebruikmaakt van sites van derden, zijn het privacybeleid en de servicevoorwaarden van deze sites van toepassing.

Lokale overheden:

We kunnen verplicht worden om uw gegevens aan lokale overheden te bezorgen indien dit vereist is door de wet, of als onderdeel van een onderzoek en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Niet-EU landen:

LRM geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU.

Hoe beschermen we uw gegevens?

LRM neemt de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, om te garanderen dat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en dat de bescherming van de rechten van de betrokkene gewaarborgd is.

LRM zal de persoonsgegevens hierbij beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang en elke andere vorm van onwettige verwerking.

LRM verbindt er zich ook uitdrukkelijk toe om zijn personeelsleden op te leggen de AVG na te leven.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van dit beleid of in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

Welke rechten hebt u?

U heeft te allen tijde recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals die verzameld zijn door LRM.

Indien van toepassing kan u verzoeken uw persoonlijke informatie bij te werken, te corrigeren en/of te verwijderen.

Deze verzoeken dienen steeds schriftelijk te gebeuren via bovenvermeld (email)adres waarbij wij u vragen uw identiteit te bevestigen (kopie officieel identificatiebewijs) en nadere informatie met betrekking tot uw verzoek te verschaffen.

Indien u wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken of dat de verwerking ervan moet worden beperkt, kan u eveneens een verzoek daartoe indienen via bovenvermeld (email)adres.

Alle verzoeken worden zo spoedig mogelijk beantwoord en de nodige actie zal ondernomen worden in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Hoe kan u contact opnemen met ons?

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of uw persoonlijke gegevens wil laten bijwerken kan u ons contacteren via:

La Réserve Management nv
Elizabetlaan 160
8300 Knokke-Heist

info@la-reserve.be

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be